[email protected]

Qui som ?

La Plafatorma Salvem el Calderí és un espai transversal que uneix organitzacions, col·lectius, veïns i veïnes  de Mollet i de tot el Vallès que ens plantem per aturar el darrer atemptat mediambiental i social que amenaça a la nostra ciutat amb la destrucció total d’un dels darrers exemples del que havia estat la plana agrícola vallesana.


Què és el Calderí ?

L’espai agrícola del Calderí ha estat condemnat a mort per la decisió de l’ajuntament molletà de canviar natura pel ciment d’un nou macrobarri per a més de 4000 persones, un nou macrocentre comercial, etc. L’aprovació de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (POUM) de Mollet del Vallès de l’àmbit del Calderí, aprovada per l’ajuntament i per la Comissió Territorial d’Urbanisme, del Departament de Territori de la  Generalitat de Catalunya, afecta una àrea de prop de 300.000 m2  i suposarà la destrucció total i irreversible d’aquest important espai agrícola, social i ecològic.


Què suposa la modificació puntual del Pla General d’Ordenació ...?
 
L’aniquilació de l’espai del Calderí és, com dèiem, un autèntic atemptat contra el nostre  patrimoni agrícola i natural local, vallesà i del conjunt del país. Una operació al servei dels interessos especuladors del Consorci de la Zona Franca, que pretén estendre encara més l’espai urbanitzat, aguditzant la crisi de serveis, la contaminació i els problemes de mobilitat i amenaçant la qualitat d’una àrea que amb prou feines cobreix les necessitats de la població actual.
 
L’excusa de la necessitat d’habitatge per destruir el Calderí no se sosté quan s’observa que Mollet és la setena ciutat de Catalunya en nombre de pisos buits i avui mateix ja hi ha a la ciutat més pisos buits de bancs i entitats financeres que tot l’habitatge de promoció municipal que s’ha previst fer al Calderí i  quan aquesta pivota sobre un informe de sostenibilitat ambiental molt feble, per justificar un model de creixement urbanístic expansiu, en total contradicció amb el que defensa la pròpia Llei d’Urbanisme de Catalunya.
 
Les administracions públiques que ens representen, amb els precedents històrics que hem patit històricament a la conca del riu Besòs no poden avalar la temeritat de construir un nou macro barri en una zona de risc químic i catalogada com a inundable en tots els plans d’emergències, ni la destrucció d’un espai d’alt interès natura i un dels pocs connectors biològics que ens queden entre els àmbits de Gallecs i del riu Besòs, de la darrera zona agrícola que dona pas i alimentació a moltes espècies protegides, ni l’exterminació un patrimoni d’activitat agrícola imprescindible per a la sostenibilitat del nostre territori i per a les generacions futures.
 
Preservar un “Calderí Verd i Agrícola” només serà possible amb la participació i la implicació de tots i totes les que ens estimem Mollet, el Vallès, la conca del Besòs i  la terra. És l’hora de tornar a aixecar-se per defensar cada pam de terra de cada racó dels nostres pobles i ciutats, del nostre Vallès, que no volem convertida en asfalt i ciment. Afrontem-ho unides, des de la implicació i mobilització popular. La teva signatura serà la nostra força. Defensem la terra!